Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Indhold fra forfatter: Tina Normann Andersen

Rapport
Rapport for trænerindsats ved [02.13 – 05.13]

I rapporten beskrives hvorledes medarbejderne går fra at opleve det vanskeligt at samarbejde med borger og ofte anvende magt/fastholdelse i forbindelse med den daglige pleje til at kunne gennemføre pleje og omsorg uden brug af magt. (...)

AlzheimersSvær demens

Læs artikel

13-08-2013
Rapport
Rapport for trænersag ved [sag nr. 12.11 – 08.12]

I rapporten beskrives, hvorledes medarbejderne går fra at opleve det vanskeligt at forstå og forklare pludselig ændring i borgers adfærd, til at kunne forebygge og håndtere adfærd og kunne rumme at være i relationen/situationen. Medarbejderne fandt på baggrund af praksislæring og refleksion, metoder til at identificere og handle på udløsende faktorer i omgivelserne og i borgeren selv. I rapporten beskrives hvilke tiltag, der blev iværksat i forhold til demensfaglig opkvalificering, (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

21-03-2014
Kontrakt

Samarbejdskontrakt mellem I 04/14 og DemensCentrum Aarhus Demenstrænerstaben Oplysninger vedr. borgerens sygehistorie og demensfaglige indsatser er beskrevet i borgerens journal. Sagen er fra DemensCentrum Aarhus koblet op på tovholder og koordinerende af demenstrænerforløb Tina Normann Andersen og demenstræner Lene Brolund-Jensen. Sagen opstartes i uge 19. Samarbejdskontrakten er indgået den 24. april 2014 mellem leder af specialplejeboligenhed, tovholder og koordinerende af demenstrænerforløb Tina Normann Andersen, demenstræner Lene Brolund-Jensen og demenschef Lissie la Cour.   Konsulentstøtte til samarbejdspartnere: For (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

30-04-2014
Viden
Hård fysisk og kognitiv træning i DemensHjørnet

Siden januar 2014 har DemensHjørnet i Kanikkegade huset en træningsenhed, der har fokus på mennesker med demens i tidlig fase. I denne artikel beskrives kort opbygningen af indsatsen og de foreløbige resultater af arbejdet. (...)

Let demens

Læs artikel

26-08-2014