Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Person kan eller vil ikke drikke

Resumé
Ældre dame med demens er i risiko for væskemangel, da hun ikke indtager væske. Der arbejdes med flere metoder, men det viser sig, at overdreven verbal og visuel guidning medvirker til at damen genkender og forstår hensigten med glas og væske. Herefter lykkes personale med indsatsen.
Udarbejdet af - navne og stillinger
Demenstræner Lene Brolund (...)

Demenstræner Lene Brolund

Beskrivelse af praksiseksemplet
Den ældre kvinde er ikke længere i stand til at (...)

Den ældre kvinde er ikke længere i stand til at forstå sammenhængen mellem et glas med f.eks. saft og handlingen, der bør følge (dvs. at drikke). Dermed øges risiko for væskemangel og det er samtidig problematisk at få kvinden til at indtage medicin i pilleform.

Personale forsøger med verbal guidning, visuel guidning og spejling, men uden held.

Demenstræner benytter overdreven guidning i form af kraftige smaske- og synkelyde. Herved stimuleres borgerens lyttesanser, hvilket igen medvirker til at stimulere forståelsen af sammenhængen mellem genstand og handling.

Hos personer med svær til middelsvær demens affladiger sanserne, men ofte er én af sanserne intakt eller måske endda mere veludviklet. Denne borger havde en veludviklet lydsans.

Dette lægger sig op ad teorien om retrogenese, hvor Reisberg har beskrevet, hvordan afvikling af færdigheder kan stimuleres af de samme former for lyde som hos børn.

Endvidere har jeg tidligere deltaget i et projekt med en musikterapeut, hvor en kvinde med en alzheimer diagnose deltog som passiv tilhører til ”Alsang”-arrangementer. Under ”alsangen” observerede jeg bevægelser i struben, og at tungen nogle gange bevægede sig over læberne, som udtryk for tørst. Efterfølgende var det nemt at få kvinden til at drikke, hvilket ellers var en udfordrende aktivitet for personalet.

I det herværende tilfælde handlede det om på samme måde at se personens signaler og handle derefter. Heri ligger de grundlæggende principper for valideringsmetoden:

Anerkende en persons følelser, at bekræfte en persons ægthed af følelser og pejle sig ind på den demente persons indre realitet ved hjælp af empati.

Desuden anvendtes inspiration fra musikterapien, hvor Cues er et fagudtryk, der kan oversættes med ”et vink”, for at fange opmærksomheden hos en person med middelsvær- til svær demens. Der arbejdes på flere planer (cues), som alle peger i samme retning, og som medvirker til at stimulere hukommelsen. I dette tilfælde ”at drikke og hvordan”.

Andre udfordringer hos personer med drikkebesvær kan være: Dårlig siddestilling, med deraf nedsat evne til korrekt hovedstilling, nedsat tørst, nedsat smagssans (smagen for sødt varer hele livet), dårlig tandstatus og eventuelle smerter, nedsat tygge- og/eller synke funktion,(som kræver at man tilpasser konsistens til aktuel funktion), nedsat eller manglende koncentration, negativt søvnmønster (manglende REM søvn), handlingssvigt (evne til at sætte handlinger sammen, så det giver mening).

Konklusion
Metoden med overdreven guidning er videregivet til personale, der nu (...)

Metoden med overdreven guidning er videregivet til personale, der nu med held lykkes i indsatsen omkring borgeren.

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Øvrige emneord

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Dokumentinfo

Publiceret af
Lene Brolund-Jensen
23.07.2014 kl. 12:04:48

Hop til afsnit